Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng

04/01/2018

Để tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất tốt, có năng lực nghiên cứu chuyên sâu, có uy tín, Ban Tổ chức Trung ương có nhu cầu tuyển dụng một số cán bộ.