Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Thương mại và dịch vụ
Kinh doanh thương mại và dịch vụ luôn được Tổng công ty chú trọng thực hiện chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh, cơ chế linh hoạt nhằm mục tiêu phát triển bền lâu và luôn làm hài lòng khách hàng. Hiện nay, Tổng công ty đã khẳng định vị thế trên thị trường với nhưng sản phẩm thương mại và dịch vụ với chất lượng cao như: dịch vụ nổ mìn, dịch vụ kho bãi, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, dịch vụ vận tải hàng hóa,...