Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Vật liệu nổ và phụ kiện nổ
Vật liệu nổ và phụ kiện nổ là các sản phẩm thế mạnh của Tổng công ty. Tổng công ty có khả năng cung cấp vật liệu nổ và phụ kiện nổ ngoại mà hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được theo yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Các sản phẩm tiêu biểu như: thuốc nổ Nhũ Tương, thuốc nổ AMÔNIT phá đá, thuốc nổ WATERGEL, các loại thuốc mồi nổ, các loại kíp nổ,...