Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Tấm Carton

Các loại sóng phổ biến trong tấm caston là sóng B, sóng C và B/C. Chất lượng & kết cấu của mỗi loại tấm carton được thiết kế đặc biệt tuỳ theo ứng dụng. Lớp giấy phủ mặt có thể là giấy trắng, nâu hoặc vàng.

Các loại giấy tấm carton:

Description: http://baobilamkinh.vn/sites/default/files/upload/1/song%202%20lop.jpg

Tấm caston 1 lớp mặt + 1 lớp sãng (2 lớp)

Description: http://baobilamkinh.vn/sites/default/files/upload/1/song%203%20lop.jpg

Tấm carton 1 lớp mặt + 1 lớp sãng + 1 lớp sóng (3 lớp)

Description: http://baobilamkinh.vn/sites/default/files/upload/1/song%205%20lop.jpg

Tấm carton 1 lớp mặt + 2 lớp sãng + 1 lớp đáy (5 lớp)