Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Kíp nổ điện vi sai

Kíp nổ vi sai điện là phương tiện gây nổ dùng điện có thời gian chậm nổ khác nhau, để gây nổ thuốc nổ mạnh và một số vật liệu khác. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác than, quặng, đất đá,... không sử dụng trong các công trình có khí và bụi nổ. Kíp vi sai điện được bao gói trong hộp giấy, ngoài có túi PE hàn kín.

Hộp bao gói kíp được bảo quản trong hòm gỗ hoặc trong hộp các tông. Số lượng bao gói bảo quản tùy theo chiều dài của dây dẫn điện:

- Bao gói trong hộp giấy: (40; 60 và 125) cái/hộp giấy

- Bao gói trong hòm gỗ hoặc hộp các tông sóng: (480; 720 và 1500) cái/hòm

- Vật liệu vỏ kíp: Nhôm.

- Đường kính ngoài (max): Ф7,3 mm.

- Chiều dài dây dẫn điện: 2 m; 4,5 m; 6 m

- Điện trở (dây dẫn điện 2m): (2 ÷ 3,2)'

- Dòng điện an toàn: 0,18A

- Dòng điện phát hoả: 1,2A

- Cường độ nổ: số 8

- Chỉ tiêu về thời gian chậm nổ danh định của kíp theo bảng sau:

Số kíp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thời gian (ms)

25

50

75

100

125

150

200

250

325

400

Số kíp

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Thời gian (ms)

500

600

700

800

900

1000

1125

1250

1400

1550