Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Mìn phá đá quá cỡ MPĐ-31

Mìn phá đá quá cỡ là sản phẩm độc đáo có nhiều kích cỡ khác nhau, thao tác cực kỳ đơn giản và tiện lợi, chịu nước tốt

- Mìn phá đá quá cỡ có uy lực nổ dồn về một phía nền, hiệu quả nổ rất cao có khả năng giải toả nhanh bãi nổ mìn có nhiều đá quá cỡ và đá mô chân tầng.

- Dùng mìn phá đá quá cỡ nổ mìn sẽ không có đá văng xa rất an toàn và tránh được bệnh nghề nghiệp bụi phổi silicô do bụi khoan đá gây ra.

Đặc tính kỹ thuật

Mìn tập trung uy lực về 1 phía cấn phá, kích nổ bằng kíp nổ số 8 hoặc số 10, có nhiều kích cỡ khác nhau từ 0,3 đến 9 kg, chỉ tiêu phá đá: 1 kg mìn phá được 2 đến 2,5 m3 đá và thời hạn bảo hành là 24 tháng