Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng hướng tới Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018
31/01/2018 :   A-    A+

        Trong không khí cả nước đang tưng bừng, phấn khởi chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng 3/2 và chào đón xuân Mậu Tuất 2018, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tích cực hưởng ứng và chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

        Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nuớc, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” và “càng khó khăn thì phải càng thi đua”, những năm qua, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng luôn quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua và đạt nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị.

       Hội nghị Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 của Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng sẽ được tổ chức vào ngày 02/02/2018. Dự kiến Hội nghị sẽ đón gần 700 đại biểu là cán bộ, công nhân viên khối cơ quan Tổng công ty, khối cơ quan Công ty Vật liệu nổ và lãnh đạo, chỉ huy, các cá nhân điển hình tiên tiến từ các công ty đơn vị, thành viên đại diện cho hơn 1500 cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty về dự. Tại Hội nghị, một số tập thể điển hình tiên tiến như Công ty Vật liệu nổ công nghiệp, Xí nghiệp Lam Kinh, phòng Xuất khẩu 1, Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179, phòng kế hoạch, Phòng Kinh doanh & phát triển dự án Quân binh chủng được lựa chọn sẽ có bài phát biểu báo cáo điển hình và hưởng ứng phong trào thi đua năm 2018.

         Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở các cơ quan, phòng ban và đơn vị trong toàn Tổng công ty và góp phần xây dựng nhân cách người quân nhân, xây dựng củng cố các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện trong toàn đơn vị.

BTV