Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng lần thứ nhất (2018-2023)
11/04/2018 :   A-    A+

Ngày 10/4/2018 tại hội trường Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng 102 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ I (2018-2023).

Đại tá Nguyễn Vũ Đại- Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Đại hội về phía Ban Công đoàn Quốc phòng có đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Đức- Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, về phía Tổng công ty có Đại tá Nguyễn Vũ Đại- Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Đại tá Trần Mạnh Hùng- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, Đại tá Phan Văn Nhượng- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đại biểu Ban công đoàn Quốc phòng cùng 97 đồng chí đoàn viên công đoàn là những đại biểu ưu tú của các cơ quan, đơn vị, đại diện cho hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn Tổng công ty.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn từ khi kiện toàn đến nay (2014- 2018), hoạt động công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp trong công tác giáo dục chính trị, pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của đơn vị. Tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ công đoàn được nâng lên. Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn. Vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn được phát huy. Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Tổng công ty đã triển khai hoàn thành có hiệu quả chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, tổ chức công đoàn được kiện toàn, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn được phát huy.

Trong 5 năm tiếp theo (2018-2023), Công đoàn Tổng công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tập trung vào thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, chấp hành đúng pháp luật, xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng vững mạnh góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện;

- Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng gắn với phong trào thi đua quyết thắng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng; tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách và tổ chức các hoạt động xã hội;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và vai trò trách nhiệm, sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy cơ quan, đơn vị đối với tổ chức công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Vũ Đại – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận những thành tích của Công đoàn Tổng công ty đã đạt được từ khi kiện toàn đến nay đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, Công đoàn Tổng công ty sẽ phát huy vai trò của mình, xây dựng đội ngũ vững mạnh, thực hiện xuất sắc phương hướng nhiệm vụ đã đề ra góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty.

Đại hội cũng nghe nhiều tham luận của các đại biểu, thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo của Tổng công ty, của Tổng cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI, thảo luận ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa IX. Đại hội đã bầu ra đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX.

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đã thành công tốt đẹp và tin tưởng trong thới gian tới, Công đoàn Tổng công ty sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động đã được đề ra, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.