Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc
07/01/2018 :   A-    A+

Chiều 18/7/2017 tại Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng đại diện cho Tổng cục công nghiệp quốc phòng và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Quốc phòng; đồng chí Đại tá Nguyễn Đắc Hải – Đảng uỷ viên Đảng uỷ Tổng cục CNQP, Phó chủ nhiệm Tổng cục CNQP, Chủ tịch Hội đồng thành viên nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trung tá Phan Tiến Thọ - Ủy viên HĐTV - Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Đại tá Nguyễn Vũ Đại- Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty; Kiểm soát viên, Trưởng phó các phòng ban Tổng công ty và Giám đốc, Bí thư các đơn vị thành viên.

 Thứ trưởng Trần Đơn phát biểu tại hội ngh

   Ngày 18/4/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 126/QĐ-BQP bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Đắc Hải - Đảng uỷ viên Đảng uỷ Tổng cục CNQP, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP. Ngày 04/7/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 193/QĐ-BQP bổ nhiệm đồng chí Trung tá Phan Tiến Thọ- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty  giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

 

 Đại tá Nguyễn Đắc Hải và Trung tá Phan Tiến Thọ ký biên bản bàn giao 

Tại Hội nghị bàn giao, dưới sự chủ trì, đồng chí Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chí Đại tá Nguyễn Đắc Hải và đồng chí Trung tá Phan Tiến Thọ đã ký biên bản bàn giao chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng bao gồm các nội dung liên quan tới nguồn vốn, tài sản, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trước sự chứng kiến của các đồng chí đại biểu có mặt tại Hội nghị.  

Trung tá Phan Tiến Thọ - Tổng giám đốc Tổng công ty GAET phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Trần Đơn đã biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tá Nguyễn Đắc Hải - Chủ tịch đồng thành viên nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã cùng với tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm quốc phòng an ninh và sản xuất xây dựng kinh tế trong suốt thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý, thách thức, khó khăn còn rất nhiều phía trước đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Tổng công ty nêu cao ý chí tự lực, tự cường. Đồng chí chỉ đạo Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng và tổ chức trong toàn Tổng công ty, Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mô hình và điều kiện sản xuất của Tổng công ty; Mở rộng thị trường trong đó giữ vững thị trường, bạn hàng truyền thống, đồng thời chú trọng tìm kiếm các thị trường nước ngoài; Tạo công ăn, việc làm cải thiện điều kiện làm viêc, tăng thu nhập cho người lao động; Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, kinh doanh; Đặc biệt chú trọng tới việc hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng an ninh được giao, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, đồng chí Thứ trưởng cũng khẳng định sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trên cương vị mới đồng chí Trung tá Phan Tiến Thọ với sức trẻ sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình đồng thời tạo ra những đột phá, xây dựng Tổng công ty không ngừng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ và Quân đội tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Tổng công ty GAET Anh hùng./.