Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng tổ chức liên hoan tổng kết cuối năm
04/02/2018 :   A-    A+

Một số hình ảnh tại buổi liên hoan tổng kết: