Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Đảng ủy Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
01/06/2018 :   A-    A+

Trong các ngày từ 29/5 đến ngày 01/6 năm 2018, Đảng ủy Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Thượng tá Võ Thị Khúc Liên Hoa- Uy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm chính trị Tổng công ty khai mạc lớp học

Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng chú trọng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ hàng năm. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018 của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng có 210 Đảng viên mới thuộc các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tham dự.

Thượng tá Lỗ Bá Thứ- phó chủ nhiệm chính trị tại Lớp học

Phát biểu Khai mạc lớp học, đồng chí Thượng tá Võ Thị Khúc Liên Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm chính trị Tổng công ty, Trưởng ban Tổ chức lớp học khẳng định, Đảng ủy Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng luôn quan tâm tới hoạt động bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên mới; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia lớp học và đề nghị các đồng chí đảng viên mới luôn tự học tập, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các Đảng viên mới được học tập, nghiên cứu những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; Nguyên tắc tổ chức hoạt động và xây dựng Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo; Đường lối phát triển Kinh tế xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Trung tá Đặng Đình Ngọc tại lớp học

Khóa học là dịp để các đồng chí Đảng viên mới thuộc các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người Đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận mệnh mới của đất nước và của Tổng công ty. Kết thúc đơt học tập, trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, các học viên sẽ viết bài kiểm tra nhận thức chính trị, cơ quan chính trị đánh giá kết quả, tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng ủy xem xét cấp giấy chứng nhận cho học viên.

BTV