Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng
: 25/2016/QĐ-TTg
: 27/06/2016
: 15/08/2016
: 15/08/2016
: Thủ tướng Chính phủ
: Nguyễn Xuân Phúc
: Thủ tướng
: Quyết định
 
: 
VanBanGoc_25.2016.QD.TTg.pdf