Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Công ty TNHH MTV Vật tư Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng

- Tên tiếng Việt: Công ty Vật tư Kỹ thuật Công nghiệp Quốc Phòng

- Tên tiếng Anh: Defense Industry Technical Material One Member Limited Liability Company

- Viết tắt: DIMT

- Địa chỉ: 198A, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM

- Điện thoại: 08 23602 5677 / Fax: 08 23602 5677

- Website: www.dimt.com.vn / Email: info@dimt.com.vn

1. Giới thiệu công ty

Công ty Vật tư kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (DIMT) là công ty 100% vốn của Nhà nước, được Bộ quốc phòng ra quyết định thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công ty hoạt động đa ngành nghề nhưng tập trung vào các ngành nghề phục vụ nền công nghiệp quốc phòng và kinh tế. Với bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực truyền thống, công ty luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và phục vụ tốt các khách hàng của mình.

2.  Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Lốp không bơm hơi, Công cụ hỗ trợ, Tiền chất thuốc nổ, Xuất Nhập Khẩu, Vận Tải, Dịch vụ Kho Bãi,…

3. Sứ mệnh công ty

Hướng đến là doanh nghiệp Quân đội có thương hiệu mạnh tại Việt Nam,...

4. Chức năng nhiệm vụ

Xuất nhập khẩu các vật tư, phụ tùng, trang thiết bị phục vụ trong lĩnh vực Quốc phòng; xuất khẩu các sản phẩm do Quốc phòng sản xuất; xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện, sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp Quốc phòng và kinh tế. Kinh doanh mặt hàng có điều kiện gồm có công cụ hỗ trợ và hóa chất tiền thuốc nổ. DIMT là một trong số ít các doanh nghiệp được kinh doanh công cụ hỗ trợ tại Việt Nam và là doanh nghiệp duy nhất trong Quân đội được kinh doanh mặt hàng công cụ hỗ trợ. Kinh doanh tất cả các mặt hàng Nhà nước không cấm. Trong đó có một số lĩnh vực kinh doanh truyền thống như: Sản xuất và kinh doanh plastic và cao su tổng hợp, gia công cơ khí, kinh doanh các loại vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng, kinh doanh xăng dầu, hóa chất, dịch vụ kho bãi – bất động sản, dịch vụ vận tải đường bộ,…

5. Lịch sử hình thành

Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về việc đặt các Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/12/1976 Cục trưởng Cục Kế hoạch Vật tư – Tổng cục Kỹ thuật ra Quyết định số 212/QĐ thành lập Cơ quan đại diện Cục Kế hoạch Vật tư ở phía Nam.

Ngày 29/12/1978 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định 940/QĐQP đổi tên Cục Kế hoạch Vật tư – Tổng cục Kỹ thuật thành Cục Cung ứng vật tư– Tổng cục Kỹ thuật, theo đó Cơ quan đại diện Cục Kế hoạch Vật tư được đổi tên thành Cơ quan đại diện Cục Cung ứng vật tư.

Thực hiện Quyết định số 821/QĐ-QP ngày 08/6/1987 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều chỉnh nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức Tổng cục Kỹ thuật và Nghị quyết số 08/NQĐU ngày 08/11/1988 của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục về chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức Tổng cục, Cơ quan đại diện Cung ứng vật tư được đổi tên thành Ban Thường trực Cục Cung ứng vật tư phía Nam.

Ngày 20/5/1989 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 160/QĐ-QP đổi tên Cục Cung ứng vật tư thành Công ty Vật tư trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ngày 29/9/1989 Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và kinh tế ký Quyết định số 56/QĐQP về tổ chức của Công ty Vật tư, theo đó Ban Thường trực Cục Cung ứng vật tư phía Nam đổi tên thành Chi nhánh Công ty Vật tư phía Nam, thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ với Công ty Vật tư – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế.

Ngày 11/02/1992 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 72A/QĐQP về việc thành lập Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 2 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh phía Nam của: Công ty Xuất nhập khẩu; Công ty Vật tư; Xí nghiệp điện tử, điện lạnh và in T488. Công ty có tên giao dịch dân sự là : Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu 2 trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế. Công ty có tên giao dịch quốc tế là : MATERIALS SUPPLY AND EXPORT IMPORT SERVICE CORPORATION No2 (viết tắt là MASUEXIM 2).

Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 2 là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ). Được dùng con dấu quân sự “ Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 2” và con dấu dân sự “Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu 2”.

Công ty được phép liên kết, liên doanh với mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải theo đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng.

Trụ sở của Công ty đặt tại số 8A (nay là 198A) đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-QP ngày 27/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập lại Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu 2, ngày 25/10/1994 Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và kinh tế có Quyết định số 582/QĐ-QPKT về việc tổ chức lại Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu 2 và Xí nghiệp Điện cơ, điện lạnh, điện tử thành một doanh nghiệp thống nhất lấy tên là Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu 2. Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu 2 là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, đồng thời sử dụng 2 tư cách pháp nhân của 2 doanh nghiệp hợp nhất nói trên, được sản xuất kinh doanh các ngành nghề ghi trong quyết định thành lập lại theo Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 12/8/1996 Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1437/QĐQP thành lập Công ty Vật tư và Dịch vụ xuất nhập khẩu GAET. Ngày 15/11/1996 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2012/QĐQP về việc thành lập Chi nhánh Công ty Vật tư và Dịch vụ xuất nhập khẩu GAET tại thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu 2 và Xí nghiệp Điện cơ, điện lạnh, điện tử.

Ngày 15/6/2000, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1183-2000/QĐ-BQP thành lập Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng trên cơ sở hợp nhất Công ty Vật tư và Dịch vụ xuất nhập khẩu GAET (trừ bộ phận xuất nhập khẩu quốc phòng) và Xí nghiệp Z114 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; theo đó, Chi nhánh Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu GAET được tổ chức lại thành Chi nhánh Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng.

Đến ngày 14/4/2010 Bộ Quốc phòng ra quyết định số 1167/QĐ-BQP về việc chuyển đổi Chi nhánh Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng thành Công ty TNHH MTV Vật tư Tổng hợp 1 – là một trong những Công ty con của Công ty TNHH MTV Vật tư Công nghiệp quốc phòng (GAET) có 100% vốn do Tổng công ty cấp bằng nguồn vốn ngân sách.

Ngày 21/01/2014, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 178/QĐ-BQP ngày 21/01/2014 đổi tên Công ty TNHH MTV Vật tư Tổng hợp 1 thành Công ty TNHH MTV Vật tư Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng. Tên giao dịch quốc tế là: Defense Industry Technical One Member Limited Liability (DIMT.Co.,Ltd)