Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Công ty TNHH Khoan và nổ mìn Trường Sơn

-  Tên tiếng Việt: Công ty TNHH DV Khoan và Nổ mìn Trường Sơn

-  Tên tiếng Anh: Phouluang Drilling & Blasting Services Co .,LTD

-  Viết tắt: PLC

-  Địa chỉ: Đường Phontong, bản KhamHoung, quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào

-  Điện thoại: +856 21 720403       Fax: +856 21 720343

-  Emai: phouluang.plc@gmail.com

1. Giới thiệu 

Thực hiện Nghị định thư hợp tác hàng  năm giữa Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Lào, sau 2 năm nghiên cứu, bàn bạc, ngày 26/01/2009 Bộ Kế hoạch Đầu tư  Lào chính thức cấp giấy phép thành lập Công ty TNHH Dịch vụ khoan nổ  mìn Trường Sơn (Phouluang Drilling & Blasting Services Co ., LTD) là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc Phòng (GAET) - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Công nghiệp Quốc phòng - Tổng cục Kỹ Thuật - Bộ Quốc phòng Lào với các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau: rà phá bom mìn, sản xuất và cung ứng vật liệu nổ, dịch vụ nổ mìn, hủy vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh vật tư hàng hóa thiết bị, vận tải hàng hóa…

Với tổng số vốn trên 1 triệu USD, trong đó phía Việt Nam là 70% bao gồm vốn lưu động, thiết bị hàng hóa, máy móc; phía Lào có số vốn 30% bao gồm mặt bằng đất đai xây dựng nhà xưởng.

Việc Công ty TNHH Dịch vụ Khoan và nổ mìn Trường Sơn Phouluang ra đời mang một ý nghĩa chính trị, kinh tế quan trọng, nó đánh dấu sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng 2 nước Việt – Lào, mang lại lợi ích cho chung đồng thời tạo tiền để để GAET mở rộng hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trên nhiều lĩnh vực quốc phòng và kinh tế, góp phần đẩy  mạnh quan hệ đối ngoại giữa hai nước láng giềng thân thiết, 2 dân tộc Việt – Lào anh em đã cùng kề vai sát cánh trên chặng đường cách mạng trước đây và công cuộc xây dựng đất nước.

2.  Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY PHOULUANG

Hội đồng quản trị: bao gồm:

 1. Chủ tịch, Đại tá,:                        Nguyễn Vũ Đại.
 2. Phó chủ tịch, Trung Tá:             SoatChay Soarvisay
 3. Ủy viên, Đại tá, TS:                   Trần Mạnh Hùng
 4. Ủy viên, Trung tá, Kỹ sư:          Khammanh Yongthaboun 
 5. Ủy viên, Đại úy,Ths:                  Trần Hùng Mạnh

Ban Giám đốc: bao gồm:

      1.  Giám đốc, Đại úy, Ths:                         Trần Hùng Mạnh

      2.  Phó Giám đốc, Trung tá, Kỹ sư:            Khammanh Yongthaboun

3. Năng lực Công ty LD Trường Sơn

a. Về nhân sự:

Tổng số lao động của Công ty là 43 người (trong đó 20 lao động hợp đồng), phía Việt Nam là lao động điều hành quản lý, chuyên gia và công nhân kỹ thuật, phía Lào là lao động điều hành quản lý, công nhân và bảo vệ an ninh.

b. Về quản lý sản xuất kinh doanh

Bước đầu Công ty đã hình thành được ngành nghề mũi nhọn của đơn vị mình, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài, cụ thể trong các lĩnh vực quan trọng như:

 • Cung ứng DV khoan và nổ mìn
 • Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
 • Rà phá bom mìn
 • Thương mại quân sự
 • Khoan thăm dò, khoan khai thác mỏ
 • Hủy bom mìn, vật liệu nổ quá hạn.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động (01/04/2009), công ty đã bước đầu thực hiện việc nhập khẩu thiết bị quân sự (xe TANK) cho Quân đội Lào. Công ty LD Trường sơn cũng là một trong 2 đơn vị tại Lào có chức năng sản xuất, xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty đã phục vụ hiệu quả các dự án thuỷ điện Lào như Xêkaman 1 và Xêkaman 3, Xepian Xenamnoy, Nậm Thơn, mỏ vàng SEPON, mỏ vàng Phubia, mỏ vàng Laksao.... Ngoài ra, công ty LD Trường Sơn cũng là đơn vị kinh doanh đầu tiên thuộc Bộ Quốc phòng Lào hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn, đã trực tiếp thực hiện thành công nhiều dự án như: GEOMAX - Đức, SALAMANDER – Úc, tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Dự án lô Salavan – Champasac)… Những dự án này không chỉ tính đến hiệu quả kinh tế cho Phouluang mà mục tiêu vô cùng ý nghĩa đạt được đó là mang lại giá trị kinh tế cao cho công ty, mang lại một kết quả vô cùng  ý nghĩa đó là đảm bảo tiến độ cho những công trình lớn trị giá hàng trăm triệu Đô la Mỹ trên đất bạn Lào. 

4. Một số hình ảnh hoạt động SXKD của công ty

DV Khoan và nổ mìn

DV khoan thăm dò địa chất

Rà phá bom mìn

Xuất nhập khẩu vật liệu nổ

Thương mại quân sự