Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Nguồn lực nhân sự

Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân viên trên 1500 người, GAET luôn coi con người là vốn quý của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả nguồn vốn quý báu này bằng cách xây dựng chiến lược đào tạo, giáo dục, huấn luyện, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực kinh doanh, kinh nghiệm công tác.

Để ổn định lực lượng nhân sự hiện có, GAET đã đưa ra những chính sách khen thưởng thiết thực, phúc lợi đầy đủ nhằm khuyến khích động viên tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công nhân viên GAET là những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật vững vàng, đoàn kết, kỷ luật cao, làm việc với một tác phong công nghiệp trong môi trường năng động và sáng tạo, kỷ luật. Đến với GAET, bạn có cơ hội để thử thách chính mình và phát triển năng lực của bản thân một cách hiệu quả nhất.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp tại các trường đại học trong và ngoài nước. Ngoài ra, GAET còn có các chương trình đào tạo và tái đào tạo nhằm nâng cao tính sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp.

GAET luôn tạo cơ hội để nhân viên phát huy năng lực và thăng tiến, trưởng thành.