Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Thư viện ảnh - video
Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Đại tá TS.Trần Mạnh Hùng nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng-Bộ Quốc Phòng.

Ngày 10/1/2018, tại hội trường Bộ Quốc Phòng, Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng đã trao quyết định số 10/QĐĐ-BQP ngày 05/01/2018 do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch ký bổ nhiệm Đại tá-Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng.