Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Thư viện ảnh - video
Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
TỔ CHỨC TỐT HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRẺ CỤM THI ĐUA NĂM 2014

Ngày 05 tháng 9 năm 2014, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng Đơn vị Cụm trưởng cùng các đơn vị trong cụm thi đua tổ chức Hội thi tuyên truyền viên trẻ cụm thi đua các đơn vị sản xuất đạn và kinh doanh VLNCN Tổng cục Công nghiệp quốc phòng năm 2014.