Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Thư viện ảnh - video
Liên kết website
MB
MIC
QPVN
Bộ Quốc phòng
Trung tá Phan Tiến Thọ - Tổng giám đốc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng được tuyển dương "Lao động giỏi" lực lượng vũ trang giai đoạn 2012 - 2017

Tối ngày 11-8-2017, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân đã tổ chức Lễ tuyên dương “Lao động giỏi” trong Công an nhân dân - Quân đội nhân dân giai đoạn 2012-2017. Trung tá Phan Tiến Thọ - Tổng giám đốc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) là một trong số 60 đoàn viên công đoàn tiêu biểu của Quân đội và Công an được tuyên dương “Lao động giỏi”.