Hợp tác bền lâu cùng nhau phát triển

Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng 

Địa chỉ : Số 102 Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3.8325.377 / 7626.774; (069) 832495   * Fax: (84-24)3.8327.710

Email : kinhtekythuatcnqp@gaet.com.vn     Website : www.gaet.com.vn